Luật Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS

Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS trong Công văn số 12036/CT-TTHT

Trả lời công văn số 07 / CVVMG ngày 11/02/2020 ngày 18/02/2020 của Công ty TNHH MTV Đại chúng Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex theo Phiếu chuyển số 111 / PCTCT ngày 14/02/2020 của Tổng cục Thuế Đối với yêu cầu về các loại thuế chính Về chính sách thuế TNDN chuyển nhượng tài sản, Cục Thuế Hà Nội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014 / TTBTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính 

Quy định thi hành Nghị định số 218/2013 / NĐCP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định và chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp 1: 

Công ty có lỗ từ hoạt động kinh doanh được ưu đãi về thuế, không có hoạt động kinh doanh được ưu đãi về thuế và thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh không bao gồm đặc quyền về thuế trong cùng kỳ tính thuế. Bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật có thu nhập hoặc ngược lại, công ty sẽ bù trừ thu nhập chịu thuế từ thu nhập do công ty lựa chọn. Thuế suất thuế thu nhập áp dụng cho phần thu nhập còn lại sau khi bù đắp. Nhập công ty với thuế suất của các hoạt động còn lại.

Trường hợp 2 

Trong các kỳ tính thuế trước đó, công ty bị lỗ (nếu vẫn còn trong thời hạn giả định lỗ); thì công ty phải chuyển khoản lỗ tương ứng vào các hoạt động tạo ra thu nhập. Nếu công ty không thể tách lỗ ra khỏi từng hoạt động, trước tiên công ty sẽ chuyển lỗ vào thu nhập từ hoạt động ưu đãi thuế TNDN

Khoản lỗ được chuyển vào thu nhập từ hoạt động không được ưu đãi thuế doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền, tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác mỏ theo yêu cầu pháp luật).

Tìm hiểu thêm về Luật thuế TNDN tại Website: kiemtoancalico.com

Tại Điều 9 quy định về việc xác định lỗ và chuyển lỗ 

 • Số lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm thu nhập chịu thuế không được chuyển lỗ của các năm trước, 

 • Nếu bị lỗ khi chấm dứt thuế thì tổng số số lượng; và liên tục số thu nhập bị mất (thu nhập chịu thuế trừ thu nhập miễn thuế) của các năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ được tính liên tục tối đa là 5 năm, tính từ năm tiếp theo năm xảy ra tổn thất.
Công ty điều chỉnh lỗ tạm thời cho các quý trong năm sau khi nộp báo cáo sơ kết quý; và chính thức được chuyển vào năm sau khi lập tờ khai thuế hàng năm.
Luat-Thue-TNDN-doi-voi-hoat-dong-chuyen-nhuong-BDS


Căn cứ Thông tư 96/2015 / TTBTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015 / NĐCP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014 / TTBTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119 / 2014 / TTBTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 151/2014 / TTBTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính

Điều 2 sửa đổi, bổ sung Mục 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014 / TTBTC quy định về thu nhập chịu thuế. 

Điều 2. Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014 / TTBTC được sửa đổi, bổ sung như sau: 
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất dịch vụ, hàng hóa và thu nhập khác. 
Công thức xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế:
Cong-thuc-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue-trong-ky-tinh-thue

Thu nhập từ sản xuất và tiếp thị hàng hóa, dịch vụ

Thu nhập từ sản xuất và tiếp thị hàng hóa, dịch vụ tương ứng với doanh thu của hoạt động thương mại và sản xuất hàng hóa, dịch vụ trừ đi các khoản chi được trừ của các hoạt động này. Sản xuất và tiếp thị các hàng hóa và dịch vụ này. Nếu một công ty có nhiều hoạt động sản xuất và thương mại áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì công ty phải nhân riêng thu nhập của từng hoạt động với thuế suất tương ứng.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng 

Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng quyền khai thác, thăm dò, quyền tham gia dự án đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải kê khai và hạch toán riêng. chịu thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 20%) và không được hưởng lợi từ thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư) tại các công ty kinh doanh nhà ở xã hội. bán, cho thuê, cho thuê mua áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014 / TTBTC).

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế thực hiện hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (không phải là dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì khoản lỗ này được bù đắp vào thu nhập. từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả các khoản thu nhập khác theo Điều 7 Thông tư số 78/2014 / TTBTC) sau khi bù lỗ vẫn tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Tại Điều 9 Khoản 3 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Thông tư số 78/2014 / TTBTC xác định việc xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 78 / 2014 / TTBTC như sau: 

Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp: 

 • Số thuế doanh nghiệp trong kỳ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tương ứng với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%. 

 • Việc chuyển nhượng bất động sản phải được xác định riêng để khai thuế và nộp thuế; và không áp dụng ưu đãi thuế doanh nghiệp. 

 • Căn cứ để thực hiện thủ tục là tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập đối với việc chuyển nhượng bất động sản phát sinh tại nơi có bất động sản chuyển nhượng. Kết luận về các khoản thuế tại trụ sở công ty mẹ 

Căn cứ các quy định nêu trên, 

Trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (sau đây gọi là Công ty) có lãi từ chuyển nhượng bất động sản và lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 thì Công ty không được bù trừ lãi bất động sản với hoạt động chuyển nhượng lỗ sản xuất kinh doanh. 

Công ty xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp trong năm đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 9 Thông tư 96/2015 / TTBTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và hoạt động thương mại công ty phải nộp. Khoản lỗ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 78/2014 / TTBTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.