Thuế TNDN với khoản thu nhập giúp bảo vệ môi trường

Công văn số: 3780/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN.

thue-tndn-voi-khoan-thu-nhap-giup-bao-ve-moi-truong

Kính gửi:

Công ty Cơ Điện lạnh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
(Địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 112/CVCDL14 ngày 30/06/2014 của Công ty Cơ Điện lạnh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Công ty) về việc chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, tương trợ hoạt động bảo vệ môi trường quy định: 

Tổ chức mang dự án đầu tư mới; dự án đầu tư đổi mới khoa học trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường; dự án đầu tư kỹ thuật thân thiện mang môi trường thuộc đối tượng ứng dụng của Nghị định.

Tại Danh mục các hoạt động, sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nêu trên quy định:

 • Tại điểm 8 mục II Phần A quy định danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ bao gồm: “Chuyển giao kỹ thuật thân thiện sở hữu môi trường.”
 • Tại điểm 5 Mục II Phần B quy định Danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, tương trợ bao gồm: “Áp dụng công nghệ giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon”.

Tại Điều 13 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Doanh nghiệp, cộng tác xã hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại mục II phần A và mục II phần B của Danh mục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, khoản 7 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định thu nhập được miễn thuế TNDN bao gồm:

“Khoản tài trợ nhận được để tiêu dùng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp đơn vị nhận tài trợ tiêu dùng ko đúng mục tiêu các khoản tài trợ trên thì đơn vị nhận tài trợ nên tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc dùng sai mục đích.”

Dự án “Kế hoạch quản lý cái trừ các chất HCFC của Việt Nam, giai đoạn 1” (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ duyệt y theo công văn số 1964/TTg-QHQT ngày 19/11/2012 và Bộ Tài nguyên & Môi Trường duyệt theo Quyết định số 1242/QĐ-BTNMT ngày 6/8/2012 là dự án ODA ko hoàn lại, không được Nhà nước cấp vốn đối ứng sở hữu mục đích cốt yếu là giúp Việt Nam chiếc trừ hoàn toàn tiêu thụ những chất HCFC (là chất được tiêu dùng trong: phân phối điều hòa không khí, vật dụng cấp đông cho các kho lạnh thủy sản, những máy khiến đá, tu bổ bảo dưỡng, phân phối xốp bí quyết nhiệt… ở Việt Nam) theo đúng lịch trình chiếc trừ những chất này theo Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là thành viên tham gia.

Tại Phần (iv) điểm a mục V Văn kiện Dự án tất nhiên Quyết định số 1242/QĐ-BTNMT nêu trên quy định về việc hỗ trợ tài chính cho nhà hàng chuyển đổi khoa học (công nghệ cyclo-pentane thay thế cho kỹ thuật sử dụng HCFC-141b trong chế tạo xốp bí quyết nhiệt) trong đấy Công ty là 1 trong số các doanh nghiệp phân phối xốp được Dự án tài trợ.

Căn cứ những quy định trên,

Giả dụ ngày 25/1/2014, Công ty và Ban Quản lý dự án “Kế hoạch quản lý cái trừ các chất HCFC của Việt Nam, giai đoạn 1” ký Hiệp định tài trợ số TF012705/FSG9/2014 – Searee để Công ty tham gia thực hành Dự án nêu trên và nhận được khoản tiền của trợ bằng nguồn vốn trợ giúp ODA ko hoàn lại để mua chọn thiết bị, dây chuyền chế tạo tấm cách nhiệt sử dụng công nghệ Cyclo-pentane thay thế cho dây chuyền phân phối tấm cách nhiệt sử dụng các chất HCFC

Thiết bị, dây chuyền này giúp thân thiện hơn với môi trường, giảm thiểu khí thải gây phá hủy tầng ô-zôn nằm trong lộ trình thực hiện Dự án chiếc bỏ hoàn toàn công nghệ dùng những HCFC ở Việt Nam theo quy định của Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là thành viên tham dự thì khoản tài trợ nêu trên được tiêu dùng cho hoạt động xã hội (bảo vệ môi trường) tại Việt Nam nên Công ty được miễn thuế TNDN đối mang khoản thu nhập này theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên;

Nếu Công ty sử dụng không đúng mục tiêu khoản tài trợ trên thì buộc phải tính, nộp thuế TNDN tính trên phần dùng sai mục tiêu trong kỳ tính thuế nảy sinh việc tiêu dùng sai mục đích.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cơ Điện lạnh Đà Nẵng – Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.