Thuế TNDN đối với từng loại hình doanh nghiệp

Công văn số 3261/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

thue-tndn-doi-voi-tung-loai-hinh-doanh-nghiep


Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27494/CT-HTr ngày 5/6/2014 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Tại tiết b Khoản 2 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“b. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là nhà hàng đăng ký buôn bán lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.1) Doanh nghiệp ra đời trong các nếu chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi mang (bao gồm cả ví như xây dựng thương hiệu công ty mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động chế tạo kinh doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới xây dựng thương hiệu mà chủ công ty là chủ hộ marketing cá thể và ko có thay đổi về ngành nghề buôn bán trước đây.

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người sở hữu số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động marketing mang vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người với số vốn góp cao nhất trong các công ty đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể nhà hàng cũ tới thời điểm ra đời siêu thị mới”.

Căn cứ quy định nêu trên, 

Ví như Công ty TNHH F-Agrex Toàn cầu được có mặt trên thị trường theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011022002105 ngày 25/9/2013, người đại diện theo luật pháp là Ông Takeuchi Nobuyuki, được có mặt trên thị trường bởi 4 Công ty, trong ấy Công ty TNHH MTV Dịch vụ quy trình phần mềm FPT với số vốn điều lệ cao nhất, người đại diện theo luật pháp là Ông Hoàng Nam Tiến thì Công ty ko thuộc giả dụ quy định tại tiết b.4 Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết.

Chúc những bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Website: kiemtoancalico.com

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.