Thuế TNDN đối với cơ sở thực hiễn xã hội hóa

Công văn số 3262/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

thue-tndn-doi-voi-co-so-thuc-hien-xa-hoi-hoa

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận;
– Trung tâm Dạy nghề lái xe Ninh Thuận
(Địa chỉ: 1024 đường 21/8, Phường Đô Vinh, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/14/CV-DNNT ngày 12/03/2014 của Trung tâm Dạy nghề lái xe Ninh Thuận về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

– Tại điểm a khoản 2 Điều một Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở ngoại trừ công lập được xây dựng thương hiệu và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan quốc gia với thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;”.

– Căn cứ Điều một và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Danh mục chi tiết những chiếc hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính: cơ sở thực hành xã hội hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP buộc phải thuộc danh mục dòng hình và đáp ứng những tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ:

“Cơ sở thực hành xã hội hóa với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hành xã hội hóa mới có mặt trên thị trường nói từ ngày Nghị định này mang hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, nói từ khi sở hữu thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập siêu thị trong 5 năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được xây dựng thương hiệu mới nhắc từ ngày Nghị định này sở hữu hiệu lực thi hành tại các địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập công ty trong 4 năm, đề cập từ khi mang thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế thu nhập công ty trong 9 năm tiếp theo và được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời kì hoạt động.”.

– Tại khoản một Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hành xã hội hóa

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa bắt buộc đăng ký sở hữu cơ thuế quan khi hoạt động khiến căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, 

ví như Trung tâm Dạy nghề tài xế Ninh Thuận (Trung tâm) được ra đời theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 03/04/2012 của Ủy ban nhân dân thức giấc Ninh Thuận nếu thực tế là cơ sở dạy nghề ngoài công lập thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa đáp ứng đầy đủ những điều kiện quy định tại Mục II Danh mục dòng hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành tất nhiên Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại hình trọng điểm dạy nghề) và đăng ký có cơ quan thuế lúc hoạt động thì Trung tâm được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối mang điều kiện cơ sở thực hành xã hội hóa mới xây dựng thương hiệu (doanh nghiệp có mặt trên thị trường mới trong lĩnh vực xã hội hóa).

Đề nghị Cục Thuế đánh giá tình hình thực tiễn và điều kiện đáp ứng của công ty để chỉ dẫn tổ chức thực hành theo quy định tại những văn bản quy phi pháp luật.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.