Thuế TNDN đối với cơ sở thực hiễn xã hội hóa

Công văn số 3262/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

thue-tndn-doi-voi-co-so-thuc-hien-xa-hoi-hoa


Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh giấc Ninh Thuận;
– Trung tâm Dạy nghề tài xế Ninh Thuận
(Địa chỉ: 1024 đường 21/8, Phường Đô Vinh, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh giấc Ninh Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/14/CV-DNNT ngày 12/03/2014 của Trung tâm Dạy nghề lái xe Ninh Thuận về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

– Tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở bên cạnh công lập được thành lập và mang đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;”.

– Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ; 

Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục khía cạnh các cái hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính: cơ sở thực hành xã hội hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP nên thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ:

“Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới xây dựng thương hiệu nói từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ lúc sở hữu thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập công ty trong 5 năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được ra đời mới nhắc từ ngày Nghị định này mang hiệu lực thi hành tại những địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập công ty trong 4 năm, nói từ khi với thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế thu nhập công ty trong 9 năm tiếp theo và được ứng dụng thuế suất thuế thu nhập nhà hàng là 10% trong suốt thời gian hoạt động.”.

– Tại khoản một Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký sở hữu cơ quan thuế lúc hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.”.

Căn cứ những quy định nêu trên, 

Ví như Trung tâm Dạy nghề lái xe Ninh Thuận (Trung tâm) được ra đời theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 03/04/2012 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Ninh Thuận trường hợp thực tại là cơ sở dạy nghề ngoài công lập ra đời mới trong lĩnh vực xã hội hóa đáp ứng hầu hết các điều kiện quy định tại Mục II Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại hình trọng tâm dạy nghề) và đăng ký có cơ quan thuế lúc hoạt động thì Trung tâm được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối sở hữu điều kiện cơ sở thực hành xã hội hóa mới thành lập (doanh nghiệp ra đời mới trong lĩnh vực xã hội hóa).

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình thực tiễn và điều kiện đáp ứng của công ty để chỉ dẫn công ty thực hành theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp luật.

Chúc những bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.