Thuế TNDN cho doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN

Công văn số: 3519/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

thue-tndn-cho-doanh-nghiep-dang-huong-uu-dai-mien-thue-giam-thue-tndn

Kính gửi:

Công ty TNHH Song Hùng
(Địa chỉ: Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, thức giấc Bình Phước)

Trả lời công văn số 06/CV-Cty ngày 16/7/2014 của Công ty TNHH Song Hùng bắt buộc chỉ dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

– Tại Điểm 6, mục IV, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan mang thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập công ty của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở buôn bán không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối sở hữu số thuế thu nhập siêu thị phát hiện tăng thêm.

Số thuế thu nhập siêu thị phát hiện nâng cao thêm cơ sở buôn bán nên kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức thuế suất ưu đãi (nếu có) cơ sở marketing đang được hưởng”.

– Tại điểm 2.8, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập siêu thị theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập siêu thị của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì nhà hàng được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập siêu thị theo quy định.

Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan với thẩm quyền kiểm tra, thanh tra ứng dụng những mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”.

Căn cứ theo những quy định nêu trên khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện tăng số thuế thu nhập nhà hàng của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế (kể cả trường hợp chưa kê khai để hưởng ưu đãi) thì:

 • Đối có công đoạn từ 01/01/2007 tới 31/12/2008:

Cơ sở marketing ko hưởng miễn thuế; giảm thuế đối với số thuế thu nhập công ty phát hiện tăng thêm.

 • Đối mang giai đoạn từ 01/01/2009 trở đi:

Doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập nhà hàng theo quy định. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan với thẩm quyền kiểm tra; thanh tra vận dụng những mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để Công ty TNHH Song Hùng được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.