Thuế đối với lĩnh vực kinh doanh ưu đãi đầu tư

Công văn số 3258/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế

thue-doi-voi-linh-vuc-kinh-doanh-uu-dai-dau-tu


Kính gửi: Cục thuế thành thị Hà Nội

Trả lời công văn số 19485/CT-TTr1 ngày 29/4/2014 của Cục thuế đô thị Hà Nội về việc miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Tại Điểm 45 và Điểm 53, Mục VIII, Phần B, Phụ lục I, Ban hành tất nhiên Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ

Chính Phủ quy định “45. Sản xuất đồ chơi trẻ em” và “53. Dự án đầu tư phân phối trong những khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

– Tại Điểm 55, Phụ lục II, Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ

 Chính Phủ quy định “Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ

Chính phủ quy định dự án đầu tư đáp ứng 1 trong những điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc trưng ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư”.

– Khoản 2.b, Điều 34, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định mức thuế suất 15% vận dụng trong thời gian 12 năm, nói từ khi khởi đầu đi vào hoạt động buôn bán đối với:

“b) Cơ sở buôn bán mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề; lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn với điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

– Tại Khoản 4, Điều 35, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định:

“4. Được miễn thuế 03 năm, kể từ lúc mang thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối sở hữu cơ sở kinh doanh mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Trường hợp Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam 

Là doanh nghiệp 100% vốn nước không tính có mặt trên thị trường ngày 9/2/2007 tại Cụm công nghiệp Nam Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh giấc Hà Tây mang ngành nghề cung ứng đồ chơi trẻ em để xuất khẩu (thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo điểm 45, mục VIII, phần B, phụ lục I, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ).

Đến ngày 24/12/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây mang Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc xây dựng thương hiệu Khu công nghiệp Phú Nghĩa (căn cứ theo công văn số 487/TTg-CN ngày 19/4/2007 của Thủ tướng Chính Phủ bổ sung Khu công nghiệp Phú Nghĩa vào quy hoạch vững mạnh các Khu công nghiệp cả nước được ban hành tất nhiên Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ) theo ấy cửa hàng của Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam là nằm trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất mang ý kiến xử lý nêu tại công văn số 19485/CT-TTr1 ngày 29/4/2014 của Cục thuế tỉnh thành Hà Nội.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục thuế thị thành Hà Nội biết.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.