Miễn giảm thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng quy mô

Công văn số 2526/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

mien-giam-thue-tndn-doi-voi-hoat-dong-dau-tu-mo-rong-quy-mo

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Đồng Nai

Trả lời công văn số 905/CT-THNVDT ngày 05/3/2010 của Cục Thuế thức giấc Đồng Nai về chính sách miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Quadrille Việt Nam (Điểm 4 Mục I công văn), TCT với ý kiến như sau:

– Tại Điểm 3 Mục III Phần E TT số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BTC về miễn giảm thuế TNDN:

” Cơ sở kinh doanh (CSKD) đầu tư xây dựng dây chuyền cung ứng mới, mở mang quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, tăng năng lực sản xuất được miễn giảm thuế TNDN cho phần thu nhập nâng cao thêm do đầu tư với lại.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo Điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Đối mang những dự án đầu tư sở hữu thời kì thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành rộng rãi hạng Mục đầu tư thì CSKD sở hữu thể lựa tậu thời kì tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng Mục đầu tư hoàn tất đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ thời gian dự kiến thực hành dự án đầu tư, CSKD đăng ký mang cơ thuế quan thời gian miễn thuế, giảm thuế đối có dự án đầu tư…”.

– Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC về miễn giảm thuế TNDN:

“2. CSKD đang hoạt động sở hữu đầu tư lắp đặt dây chuyền chế tạo mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường thọ thái, tăng năng lực cung cấp miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập nâng cao thêm với đầu tư có lại như sau:

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền cung ứng mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường thọ thái, tăng năng lực cung cấp được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, marketing với thu nhập.

Đối mang các dự án đầu tư sở hữu thời kì thực hành dự án kéo dài và chia ra thành phổ biến hạng Mục đầu tư thì CSKD mang thể lựa sắm thời kì tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng Mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, CSKD đăng ký có cơ thuế quan thời kì miễn thuế, giảm thuế đối mang dự án đầu tư…”.

– Điểm 6 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC về miễn giảm thuế TNDN:

“6. CSKD đang hưởng miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và TT số 88/2004/TT-BTC , theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư đã cấp tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại.

Trường hợp thời kì miễn thuế, giảm thuế TNDN đang hưởng phải chăng hơn thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN theo qui định tại Thông tư này thì CSKD hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo qui định tại Thông tư này cho thời kì ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007…”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, 

Ví như Công ty TNHH Quadrille Việt Nam mang dự án đầu tư mở rộng, thời kì thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành phổ biến hạng Mục đầu tư, đề nghị Cục Thuế đánh giá cụ thể dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

Thực tế Công ty đã xác định thời kì miễn giảm thuế tính từ năm dự án đầu tư hoàn tất bắt đầu đưa vào phân phối buôn bán hay lựa tậu theo từng hạng Mục đầu tư hoàn tất đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế xác định mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại những văn bản quy bất hợp pháp luật tương ứng tại từng thời Điểm cụ thể theo Điều kiện thực tế đáp ứng.

TCT thông tin Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và căn cứ tình hình cụ thể của Công ty để chỉ dẫn thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.