Không xuất hóa đơn và vi phạm điều kiện ưu đãi thuế TNDN

Công văn số: 4253/TCT-CS chính sách thuế

khong-xuat-hoa-don-va-vi-pham-dieu-kien-uu-dai-thue-tndn


Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4133/CT-KTNB ngày 21/7/2014 của Cục Thuế thức giấc Bình Thuận v/v xử lý hành vi bán hàng ko xuất hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định xử phạt đối có hành vi trốn thuế:

“2. Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu tác động đến việc xác định số tiền thuế bắt buộc nộp;

3. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị tính sổ thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;”

Tại khoản một Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ:

“ Điều 15. Lập.hóa đơn

1. Khi bán hàng hóa; dịch vụ người bán nên lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi toàn bộ nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành hình định hành chính thuế quy định xử phạt đối có hành vi trốn thuế, gian lậu thuế:

“Người nộp thuế với hành vi trốn thuế; gian lậu thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn; số tiền thuế gian lận, như sau:

1. Phạt tiền một lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối mang người nộp thuế vi phạm lần đầu ko thuộc những trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà với từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên lúc với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

………..

đ) Không biên chép trong sổ kế toán những khoản thu tương tác tới việc xác định số tiền thuế cần nộp; ko kê khai; kê khai sai; không chân thực khiến giảm số thuế cần nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; được miễn; giảm thuế.

e) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng tốt hơn giá trị thực tại thanh toán của hàng hóa, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

…”

Tại khoản 1, Điều 18 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về điều kiện ứng dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Điều kiện vận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Các ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị chỉ áp dụng đối có nhà hàng thực hiện chế độ kế toán; hóa đơn; chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.”

Tại Điều 22 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế; mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế; số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế có cơ quan thuế.

Cơ thuế quan khi kiểm tra, thanh tra đối có siêu thị nên đánh giá các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế; số thuế thu nhập công ty được miễn thuế, giảm thuế; số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế; theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp siêu thị ko bảo đảm những điều kiện để ứng dụng thuế suất ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế thì cơ thuế quan xử lý tróc nã thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

Căn cứ quy định nêu trên, 

Tổng cục Thuế thống nhất sở hữu quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Thuận tại công văn số 4133/CT-KTNB ngày 31/7/2014 về việc xử lý truy nã thu xử phạt thuế GTGT và xử lý về vi phạm điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.