Hưởng ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng

Công văn số: 3834/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

huong-uu-dai-thue-tndn-cho-doanh-nghiep-dau-tu-mo-rong


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 1108/CT-KT1 ngày 23/5/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Bắc Ninh vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Intops Việt Nam (sau đây gọi là Công ty), Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

– Tại khoản 5. Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/.NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định:

“Các khu công nghiệp được có mặt trên thị trường theo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ ” thuộc địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn

– Tại điểm 6 phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi, quy định:

6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền cung ứng mới; mở rộng quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường thọ thái; nâng cao năng lực sản xuất; thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ ko được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…”

– Tại khoản 5 Điều 23 Chương VII Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008, vận dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi, quy định:

5. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền cung cấp mới; mở mang quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường thọ thái; tăng năng lực sản xuất; thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ ko được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ”

Theo quy định nêu trên, 

Tổng cục Thuế thống nhất có ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh giấc Bắc Ninh về việc được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện Doanh nghiệp mới xây dựng thương hiệu thực tiễn đáp ứng cung cấp sản phẩm trong Khu Công nghiệp và trong thời gian Công ty chưa đi vào hoạt động; chưa phát sinh doanh thu với điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

Riêng đối có trường hợp Công ty đổi thay Giấy chứng thực đầu tư điều chỉnh lần đồ vật 5 số 21223.000118 do Ban quản lý những KCN cấp ngày 17/4/2012, tại Giấy phép sở hữu điều chỉnh phần vốn đầu tư nâng cao thêm từ 30 triệu USD lên 45 triệu USD và công suất đầu tư tăng từ 24.000.000 sản phẩm/năm lên 40.000.000 sản phẩm/năm, thì phần giá trị tăng thêm do điều chỉnh tăng vốn đầu tư và công suất này là hình thức đầu tư mở rộng, ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối sở hữu phần lợi nhuận tăng thêm theo những văn bản quy phi pháp luật về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh giấc Bắc Ninh biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.