Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Công văn số 5621/TCT-CS

V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

chinh-sach-thue-doi-voi-hoat-dong-chuyen-nhuong-bat-dong-san

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 4035/CT-KTT2 ngày 24/7/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Thuận về chính sách thuế TNDN đối mang hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 110 và Khoản một Điều 111 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 quy định:

“Điều 110. Quyền và bổn phận của công ty kinh tế được Nhà nước giao đất thu tiền tiêu dùng đất

“2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất mang thu tiền tiêu dùng đất mà tiền sử dụng đất đã trả không với nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền tiêu dùng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn ngay lập tức mang đất;

b) Cho thuê quyền dùng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn ngay lập tức đất;… ”

“Điều 111. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh tế dùng đất thuê

1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất sở hữu những quyền và trách nhiệm sau đây:…

c) Bán tài sản, góp vốn bằng của cải thuộc sở hữu của mình gắn ngay tắp lự đất thuê; người chọn tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong ví như được phép đầu tư xây dựng buôn bán kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu khoa học cao, khu kinh tế;

đ) Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật này sở hữu hiệu lực thi hành mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời kì thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho phổ biến năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại chí ít là năm năm thì sở hữu những quyền và trách nhiệm quy định tại Điều 110 của Luật này trong thời hạn đã trả tiền thuê đất; giả dụ nhu cầu chuyển sang hình thức giao đất thu tiền dùng đất thì buộc phải nộp tiền tiêu dùng đất trừ đi tiền thuê đất đã trả và mang những quyền, bổn phận quy định tại Điều 110 của Luật này.”

Căn cứ những quy định nêu trên, 

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định cụ thể tại Luật Đất đai năm 2003, văn bản quy phạm pháp luật tác động và tình hình thực tế của Công ty xác định rõ hoạt động cho thuê căn hộ của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật về chuyển nhượng bất động sản. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế TNDN để xác định nghĩa vụ thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.