Phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp

 

Công văn số 1323/TCT-TTKT

V/v Phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 9926/CT-KT1 ngày 31/12/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nêu vướng mắc của Công ty TNHH Nestle Việt Nam về phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế TNDN năm 2015 và năm 2016. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 14 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định:

“1. Vi phạm hành chính là hành vi sở hữu lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của luật pháp về quản lý nhà nước mà ko bắt buộc là tội nhân và theo quy định của pháp luật cần bị xử phạt vi phạm hành chính.

14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra 1 phương pháp khách quan ko thể lường trước được và ko thể khắc phục được mặc dù đã ứng dụng tất cả giải pháp nên thiết và khả năng cho phép”.

Tại Khoản một Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định miễn xử phạt vi phi pháp luật về thuế:

“1. Người bị xử phạt vi bất hợp pháp luật về thuế sở hữu quyền bắt buộc miễn xử phạt vi phi pháp luật về thuế trong nếu gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc giả dụ bất khả kháng khác”.

Tại Khoản 5a Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. Bộ Tài chính quy định:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế với sai sót thì được khai bổ sung giấy tờ khai thuế.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót tương tác tới thời kỳ; phạm vi đã kiểm tra; thanh tra dẫn tới nảy sinh nâng cao số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa. Lúc đó, người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối mang ví như cơ quan thuế, cơ quan mang thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.”

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013. Chính Phủ quy định khía cạnh thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, toàn bộ những nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong giấy tờ khai thuế mang cơ quan quản lý thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan sở hữu thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan tới thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sơ sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng bắt buộc điều chỉnh”.

Tại Khoản 2 Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“2. Người nộp thuế khai sai dẫn tới làm thiếu số tiền buộc phải nộp hoặc không khai thuế giả dụ tự giác khắc phục hậu quả bằng phương pháp nộp đủ số tiền thuế buộc phải nộp trước khi cơ quan mang thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng ko bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, 

bắt buộc Cục Thuế căn cứ cụ thể giả dụ của nhà hàng trường hợp Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã thực hành kê khai quyết toán thuế năm 2015 đúng theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Sau đó Công ty TNHH Nestle Việt Nam thực hành kê khai bổ sung, điều chỉnh theo chỉ dẫn tại 2i Công văn số 5181/BTC-TCT ngày 14/4/2016 dẫn đến thiếu số thuế TNDN cần nộp.

Sau khi Bộ Tài chính với Công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017 (thay thế điểm 2i của Công văn số 5181/BTC-TCT) Công ty TNHH Nestle Việt Nam thực hành kê khai điều chỉnh và nộp bổ sung tiền thuế TNDN chênh lệch khi vận dụng Công văn 5181/BTC-TCT và Công văn 3091/BTC-TCT vào Ngân sách Nhà nước thì ko được coi là vi phạm hành chính về pháp luật thuế. Do đó, đối mang kỳ tính thuế năm 2015, Công ty TNHH Nestle Việt Nam ko bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, Công ty TNHH Nestle Việt Nam nên nộp tiền chậm nộp theo quy định đối sở hữu số tiền thuế TNDN chênh lệch khi thực hành kê khai bổ sung điều chỉnh nêu trên.

Đối sở hữu kỳ tính thuế năm 2016, do thời điểm Bộ Tài chính ban hành Công văn số 3091/BTC-TCT trước thời khắc kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2016. Do đó, việc công ty kê khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN năm 2016 theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC và Công văn số 3091/BTC-TCT là hành vi vi phạm hành chính thuế và bị xử lý theo quy định. Đề nghị Cục Thuế thức giấc Đồng Nai thực hiện xử lý vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp thuế đối mang số tiền thuế TNDN chênh lệch khi thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh năm 2016 đối với Công ty TNHH Nestle Việt Nam theo đúng quy định./.

Chúc các bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.