Cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp TB hóa đơn không còn giá trị sử dụng

 

Công văn số 742/TCT-QLN Cưỡng chế nợ thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành thị Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 932/TCHQ-TXNK ngày 12/02/2018 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế nợ thuế đối mang Tổng siêu thị công nghiệp tàu thủy. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Trường hợp cơ quan hải quan với văn bản bắt buộc cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối tượng nợ thuế ban hành quyết định cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn ko còn giá trị sử dụng

a) Cơ quan thương chính lập và gửi văn bản đề nghị cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn ko còn giá trị tiêu dùng cho cơ quan thuế. Văn bản bắt buộc phải diễn tả những nội dung:

 • + Đơn vị ban hành văn bản;
 • + Ngày, tháng, năm ban hành văn bản;
 • + Căn cứ ban hành văn bản;
 • + Họ, tên, địa chỉ trụ sở, cư trú, mã số thuế của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế;
 • + Họ, tên, chức vụ, của người ký văn bản, dấu của cơ quan ban hành văn bản.

b) Khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan hải quan

Nếu cơ thuế quan đang thực hiện biện pháp trích chuyển tài Khoản; phong tỏa tài Khoản; biện pháp khấu trừ 1 Phần tiền lương hoặc thu nhập thì cơ quan thuế ban hành:

 • + Quyết định chấm dứt biện pháp này
 • + Và chuyển sang thực hành ngay cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Cơ quan thuế thực hành theo trình tự thủ tục quy định tại những Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều này ngay trong ngày nhận được văn bản yêu cầu cưỡng chế bằng giải pháp thông báo hóa đơn ko còn giá trị tiêu dùng của cơ quan hải quan.

Nếu cơ thuế quan đang thực hành giải pháp cưỡng chế thông tin hóa đơn ko còn giá trị tiêu dùng thì bắt buộc gửi văn bản thông tin cho cơ quan thương chính biết để theo dõi.

Nếu cơ thuế quan đã kết thúc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và đang thực hành các giải pháp cưỡng chế tiếp theo thì cần gửi văn bản thông tin cho cơ quan hải quan biết và thực hành giải pháp theo quy định tại Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

c) Cơ quan thương chính phải thông báo cho cơ quan thuế ngay trong ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế của hàng hóa xuất khẩu, du nhập còn nợ vào ngân sách quốc gia để cơ quan thuế thông tin về việc hóa đơn tiếp tục mang giá trị dùng cho đối tượng bị cưỡng chế theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều này.”

Việc cưỡng chế nợ thuế đối sở hữu Tổng doanh nghiệp công nghiệp tàu thủy, Tổng cục Thuế đã với công văn số 2561/TCT-QLN ngày 10/6/2016 và công văn số 5599/TCT-QLN ngày 02/12/2016 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội.

Căn cứ quy định nêu trên,

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội kết hợp thực hành biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định đối có Tổng công ty công nghiệp tàu thủy khi có yêu cầu của cơ quan hải quan.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.