Chính sách thuế GTGT, TNDN,… đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

 

Công văn số 3820/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Kiên Giang

Trả lời công văn số 330/CT-KK&KTT ngày 17/4/2018 của Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai hoang khoáng sản, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Tại Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 hết hiệu lực từ 1/7/2011) quy định như sau:

“Điều 15. Chuyển nhượng quyền dò xét khoáng sản

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền dò la khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng buộc phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản; nếu ko mang đủ điều kiện hành nghề dò xét khoáng sản thì phải có hợp đồng sở hữu tổ chức đủ điều kiện hành nghề dò la khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để tiếp tục thực hành đề án thăm dò.

b) Tính đến thời khắc chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành các bổn phận quy định tại những điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản và quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản.

c) Tại thời khắc chuyển nhượng ko với tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tương tác đến hoạt động thăm dò.

d) Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển nhượng đã nộp đủ giấy tờ chuyển nhượng quyền dò xét khoáng sản cho cơ quan hấp thụ giấy tờ khi Giấy phép dò xét khoáng sản còn hiệu lực ít ra là 90 ngày.

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền dò xét khoáng sản buộc phải thực hành bổn phận về thuế, phí, lệ phí tổn theo quy định của pháp luật.”

“Điều 24. Chuyển nhượng quyền khai hoang khoáng sản

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền khai hoang khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản một Điều 51 và khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản.

b) Tính tới thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai khẩn khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và những bổn phận quy định tại những điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.

c) Khu vực được phép khai khẩn ko có tranh chấp về quyền và trách nhiệm tác động tới hoạt động khoáng sản.

d) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ giấy tờ cho cơ quan kết nạp giấy tờ lúc Giấy phép phá hoang khoáng sản còn hiệu lực ít ra là 90 ngày.

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cần thực hành bổn phận về thuế, phí, lệ phí tổn theo quy định của pháp luật.”

Tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“6. Chuyển quyền dùng đất”

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 10%.

Tại Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn như sau:

“…

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham dự dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật cần hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…”

Căn cứ quy định tại Luật phí tổn và lệ chi phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Danh mục phí, lệ phí tổn ban hành kèm theo.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 19/3/2010 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

Căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên: Trường hợp nhà hàng thực hành chuyển nhượng quyền thăm dò, khẩn hoang khoáng sản theo quy định của pháp luật thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN, phí tổn và lệ chi phí như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Về chính sách thuế GTGT đối mang hoạt động chuyển nhượng quyền khai phá khoáng sản, ngày 18/01/2017, Tổng cục Thuế mang công văn số 222/TCT-CS trả lời Cục Thuế thức giấc Đắk Nông (bản photo công văn kèm theo). Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp để chỉ dẫn thực hành theo quy định.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện hạch toán riêng hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai khẩn khoáng sản theo quy định của luật pháp để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông và không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Về những chiếc phí, lệ phí

Trường hợp, hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khẩn hoang khoáng sản nêu trên có nảy sinh những khoản phí, lệ tổn phí thuộc Danh mục phí, lệ tổn phí ban hành tất nhiên Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 thì thực hiện nghĩa vụ về phí và lệ chi phí theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thức giấc Kiên Giang được biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.