Chính sách thuế đối với tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

 

Công Văn Số: 1590/TCT-DNNCN

V/v chính sách thuế đối sở hữu khoản lương thuởng chủ Công ty TNHH một thành viên

Kính gửi: Công ty TNHH DA YOUNG VINA.

Địa chỉ: Lô CN-16, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, thức giấc Bắc Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1112/CV ngày 11/12/2018 của Công ty TNHH Da Young Vina (Công ty) về việc chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên (do 1 cá nhân khiến cho chủ) đồng thời trực tiếp tham gia điều hành chế tạo kinh doanh của công ty. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập cá nhân đối sở hữu lương thuởng chủ Công ty TNHH một thành viên do 1 cá nhân khiến cho chủ:

– Căn cứ Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về tiền lương như sau:

“Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người dùng cần lao trả cho người cần lao để thực hiện công tác theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và những khoản bổ sung khác.”

– Tại điểm a, d, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người dùng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản với thuộc tính tiền lương, tiền công dưới những hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

….

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và những doanh nghiệp khác.”

Căn cứ chỉ dẫn nêu trên và Giấy chứng thực đăng ký marketing thì khoản tiền của Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên (do một cá nhân khiến cho chủ) nhận được ko bắt buộc là thu nhập từ tiền lương, tiền công và ko chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người cần lao thuộc 1 trong các ví như sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ nhà hàng tư nhân, chủ nhà hàng bổn phận hữu hạn 1 thành viên (do 1 cá nhân làm cho chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà các người này ko trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên những mức giá tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và những dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên (do 1 cá nhân làm cho chủ), (không phân biệt sở hữu hay ko tham gia trực tiếp điều hành phân phối kinh doanh) đều thuộc khoản tầm giá ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Da Young Vina được biết./.

Liên hệ tham mưu miễn phí

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.