Thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan

 

Công văn 343/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2021 V/v kết hợp cưỡng chế

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Thời gian qua Tổng cục Hải quan nhận được văn bản bắt buộc thực hành biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan (hoặc giải tỏa giải pháp cưỡng chế dừng làm cho thủ tục hải quan) của một số Cục Thuế, Chi cục Thuế sở hữu lí do công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế (hoặc đã hoàn thành bổn phận thuế) đối với những khoản nợ thuế nội địa, thậm chí với Chi cục Thuế còn ra Quyết định cưỡng chế thuế bằng hình thức dừng làm thủ tục hải quan. 

Về việc này, Tổng cục Hải quan thảo luận với Tổng cục Thuế như sau:

1. Về việc ban hành hình định cưỡng chế ngừng khiến thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 7 và 8 Điều 33 Nghị định 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về thẩm quyền ra quyết định ứng dụng giải pháp cưỡng chế ngừng khiến thủ tục hải quan đối có hàng hóa xuất nhập khẩu:

“7. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng khiến cho thủ tục hải quan thực hành theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định này.

8. Trường hợp cơ thuế quan với văn bản đề nghị cơ quan hải quan ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng làm thủ tục hải quan đối sở hữu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì lớp lang thực hành như sau:

a) Cơ quan thuế lập và gửi văn bản bắt buộc cưỡng chế bằng giải pháp ngừng khiến cho thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan. …

b) Trong thời hạn 05 ngày khiến việc kể từ ngày nhận được n bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan thương chính thực hiện cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục và gửi văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết, phối hợp.

Trường hợp cơ quan thương chính không thực hiện được ngay biện pháp cưỡng chế tiêu dùng khiến thủ tục thương chính theo yêu cầu của cơ thuế quan thì thông tin bằng văn bản cho cơ thuế quan biết và nêu rõ lý do”.

Theo đó, cơ quan thuế lập và gửi văn bản bắt buộc cưỡng chế giới hạn làm cho thủ tục hải quan, cơ quan thương chính căn cứ yêu cầu của cơ thuế quan đế ban hành quyết định cưỡng chế giới hạn làm cho thủ tục hải quan.

2. Phối hợp thực hành cưỡng chế ngừng làm thủ tục hải quan:

Từ ngày 05/12/2020 (Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 với hiệu lực), Tổng cục Hải quan nhận được một số văn bản yêu cầu cưỡng chế/giải tỏa giới hạn khiến thủ tục hải quan của cơ quan thuế.

Khi nhận được các văn bản đề nghị cưỡng chế (hoặc giải tỏa cưỡng chế) của cơ quan thuế thì Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm cho thủ tục hải quan.

Tuy nhiên giả dụ Chi cục Thuế Quận Tân Phú – Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1408/QĐ-CCT ngày 14/12/2020 về việc cưỡng chế thi hành hình định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp giới hạn khiến cho thủ tục thương chính đối sở hữu hàng hóa xuất nhập cảng là vượt thẩm quyền. Đề nghị Tổng cục Thuế mang văn bản chấn chỉnh; hướng dẫn để các Cục Thuế, Chi cục Thuế không ban hành văn bản tương tự.

3. Cưỡng chế giới hạn khiến cho thủ tục thương chính đối sở hữu nhà hàng đang với nợ Thuế.

Để thống nhất trong việc xử lý, Tổng cục Hải quan bắt buộc Tổng cục Thuế sở hữu công văn chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, đô thị lúc có yêu cầu ứng dụng biện pháp cưỡng chế dừng khiến thủ tục thương chính đối mang những công ty đang với nợ những khoản thuế do cơ quan thuế quản lý thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố sở hữu văn bản gửi cơ quan hải quan.Trường hợp với bắt buộc giải tỏa giải pháp cưỡng chế ngừng làm thủ tục thương chính (do doanh nghiệp đã hoàn tất trách nhiệm thuế) thì Cục Thuế tỉnh, thành phố mang văn bản gửi cơ quan hải quan để phối hợp thực hiện theo nội dung tại văn bản số 342/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2021 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan với ý kiến để Tổng cục Thuế biết và phối hợp thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.