Theo công văn 1037/TCT-CS về Chính sách thuế TNDN

 

Công văn 1037/TCT-CS năm 2020 v/v: Chính sách thuế TNDN do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi:
– Công ty TNHH MTV HD Việt Can
– Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1255/VPCP-ĐMDN ngày 19/2/2020 của Văn phòng Chính phủ tất nhiên kiến nghị của Công ty TNHH MTV HD Việt Can về chính sách thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy bất hợp pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; quy định về áp dụng văn bản quy phi pháp luật như sau:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời khắc bắt đầu sở hữu hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được vận dụng đối sở hữu hành vi xảy ra tại thời khắc mà văn bản đó đang với hiệu lực.

Trong nếu quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì vận dụng theo quy định đó.”

Điều 38 và Điều 45 Luật Đầu tư năm 2005 của Quốc hội khóa X quy định:

“Điều 38. Thủ tục thực hành ưu đãi đầu tư

1. Đối mang dự án đầu tư trong nước thuộc diện ko cần đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật này, nhà đầu tư căn cứ vào những ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật pháp để tự xác định ưu đãi và làm cho thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan quốc gia mang thẩm quyền.

Trường hợp nhà đầu tư mang bắt buộc xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm cho thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.…

Điều 45. Thủ tục đăng ký đầu tư đối có dự án đầu tư trong nước

1. Đối có dự án đầu tư trong nước mang quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư mang điều kiện thì nhà đầu tư ko phải khiến thủ tục đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư trong nước mang quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam tới dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và ko thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư khiến cho thủ tục đăng ký đầu tư theo dòng tại cơ quan quốc gia quản lý đầu tư cấp tỉnh.”

Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15; Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần trước tiên từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đấy từ ngày được cấp Giấy chứng thực đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn mang việc ra đời siêu thị mới sở hữu vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và ko thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư với điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhà hàng từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư; chưa đi vào hoạt động; chưa nảy sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập sở hữu dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả giả dụ dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư sở hữu điều kiện) sở hữu Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.”

Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng như sau:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế; giảm thuế; số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cơ thuế quan lúc kiểm tra; thanh tra đối sở hữu công ty nên đánh giá những điều kiện được hưởng ưu đãi thuế; số thuế thu nhập nhà hàng được miễn thuế; giảm thuế; số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tại mà DN đáp ứng được.

Trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm các điều kiện để vận dụng thuế suất ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế thì cơ thuế quan xử lý truy vấn thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

 • Trường hợp Công ty TNHH MTV HD Việt Can được Sở Kế hoạch và Đầu tư thức giấc Kiên Giang cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 8/12/2014 có vốn điều lệ là 55 tỷ đồng.
 • Tại thời khắc cấp giấy chứng thực đăng ký công ty (năm 2014) thì văn bản ứng dụng là Luật Đầu tư năm 2005 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, do đấy việc xác định mức ưu đãi thuế TNDN đối có Công ty nên căn cứ trên cơ sở quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của Công ty tại thời khắc thành lập.

Liên quan đến vấn đề về ưu đãi thuế của Công ty TNHH MTV HD Việt Can, Tổng cục Thuế đã mang công văn số 3388/TCT-CS ngày 26/8/2019 và công văn số 4440/TCT-CS ngày 31/10/2019 trả lời Công ty song song gửi Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang.

Tổng cục Thuế giải đáp để Công ty TNHH MTV HD Việt Can được biết; đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tiễn của DN và địa chỉ cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định./.

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.