Hướng dẫn thuế TNDN đối với DN thuộc lĩnh vực công nghệ cao

 Công văn số 5672/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: 

– Cục Thuế tỉnh Long An

– Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên
(Địa chỉ: KCN Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh giấc Long An)

Trả lời công văn số 96/2014/CV/E-BLOCK ngày 10/10/2014 của Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên (Công ty) về việc ưu đãi thuế TNDN, sau khi xin quan điểm của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 (Điều 13, Điều 14) và Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về thuế TNDN (Điều 15, Điều 16) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) quy định:

Doanh nghiệp có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kỹ thuật cao (CNC) theo quy định của pháp luật được ứng dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm; được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế nên nộp trong 09 năm tiếp theo.

Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008 quy định:

Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư lớn mạnh bao gồm Công nghệ vật liệu mới.

Theo Danh mục công nghệ cao ban hành tất nhiên Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệt y Danh mục khoa học cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm kỹ thuật cao được khuyến khích lớn mạnh thì kỹ thuật sản xuất vật liệu rất bền, siêu nhẹ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

Tại Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Điều 1. Thẩm quyền chứng nhận hoạt động vận dụng công nghệ cao, nghiên cứu và tăng trưởng khoa học cao và công nhận doanh nghiệp kỹ thuật cao

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp Giấy chứng thực hoạt động áp dụng khoa học cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận hoạt động) và cấp Giấy chứng nhận siêu thị công nghệ cao.

Điều 4. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hoạt động

1. Giấy chứng nhận hoạt động mang hiệu lực nhắc từ ngày cấp và sở hữu giá trị đến lúc chấm dứt dự án, đề tài, đề án.

2. Giấy chứng nhận hoạt động chỉ có giá trị đối sở hữu từng dự án vận dụng kỹ thuật cao, đề tài, đề án nghiên cứu và vững mạnh công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư vững mạnh và là căn cứ để tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại khoản một Điều 10, khoản một Điều 12 Luật Công nghệ cao và những ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.”

Tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

“Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xác định tiêu chí dự án vận dụng kỹ thuật cao, dự án đầu tư cung cấp sản phẩm kỹ thuật cao và giám định giấy tờ yêu cầu cấp Giấy chứng thực hoạt động ứng dụng khoa học cao, doanh nghiệp có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư cung cấp sản phẩm kỹ thuật cao, công ty kỹ thuật cao như sau:

Điều 2. Tiêu chí xác định dự án áp dụng khoa học cao

1. Dự án được xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng được những tiêu chí sau đây:

a) Công nghệ được sử dụng trong dự án vận dụng công nghệ cao buộc phải là khoa học thế hệ mới và thuộc Danh mục kỹ thuật cao được ưu tiên đầu tư tăng trưởng được ban hành tất nhiên Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Đối sở hữu dự án áp dụng công nghệ cao đã hoặc đang triển khai, lúc nộp hồ sơ bắt buộc cấp Giấy chứng nhận bắt buộc đáp ứng toàn bộ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 của Điều này.

3. Đối có dự án vận dụng công nghệ cao chưa triển khai, lúc nộp giấy tờ bắt buộc cấp Giấy chứng nhận bắt buộc cam kết trong thời kì 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực cần đáp ứng những tiêu chí quy định tại Khoản một của Điều này.

Điều 3. Tiêu chí xác định dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC

1. Dự án được xác định là dự án đầu tư cung ứng sản phẩm CNC bắt buộc đáp ứng được những tiêu chí sau đây:

a) Sản xuất sản phẩm khoa học cao, cung cấp dịch vụ CNC thuộc Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển được ban hành tất nhiên Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Đối với dự án đầu tư cung ứng sản phẩm CNC đã hoặc đang triển khai, khi nộp giấy tờ đề nghị cấp Giấy chứng nhận nên đáp ứng hầu hết các tiêu chí quy định tại Khoản 1 của Điều này.

3. Đối có dự án đầu tư phân phối sản phẩm CNC chưa triển khai, lúc nộp giấy tờ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận phải cam kết trong thời kì 12 tháng đề cập từ ngày được cấp Giấy chứng nhận nên đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản một của Điều này.”

Theo quy định tại Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Giấy chứng thực hoạt động ứng dụng kỹ thuật cao, công ty thành lập mới từ dự án đầu tư chế tạo sản phẩm CNC, công ty CNC (gọi chung là Giấy chứng nhận) là căn cứ để tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi, tương trợ theo quy định tại Luật CNC và những ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân cần lập giấy tờ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận, trong ấy có nội dung giải trình rõ sản phẩm tạo ra nên thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích tăng trưởng quy định tại Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định trên, giao Cục Thuế thức giấc Long An rà soát cụ thể, trường hợp Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch bê tông hấp rất nhẹ của Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên là dự án đầu tư mới thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên lớn mạnh quy định tại Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg và thực hiện đúng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc lĩnh vực khoa học cao nêu trên;

Đây là dự án thứ nhất và duy nhất của Chi nhánh cũng như của Công ty, Công ty và Chi nhánh được thành lập chỉ để thực hành dự án đầu tư này; Kể từ khi thành lập Công ty cho đến khi ra đời Chi nhánh, Công ty ko có bất cứ hoạt động buôn bán nào khác và tới nay Công ty Tân Kỷ Nguyên đã hoàn tất thủ tục chuyển trụ sở về tỉnh Long An để quản lý công ty 1 bí quyết thống nhất và toàn diện thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện siêu thị mới thành lập từ dự án đầu tư.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.