Hướng dẫn chính sách thuế TNDN về ưu đãi thuế theo địa bàn

Công văn số 5669/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5891/CT-THNVDT ngày 17/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

– Tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Trường hợp nhà hàng thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị theo địa bàn ưu đãi đầu tư:

Nếu sở hữu thu nhập từ hoạt động sản xuất buôn bán tại địa bàn ưu đãi đầu tư và ko kể địa bàn ưu đãi đầu tư thì siêu thị cần tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”.

– Ngày 27/8/2014, Bộ Tài chính đã mang công văn số 12024/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, đô thị hướng dẫn chung về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn.

Căn cứ quy định và chỉ dẫn nêu trên, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối mang 03 hoạt động của Công ty TNHH XNK Tây Nguyên như sau:

 • Đối mang hoạt động 1, hoạt động 2:

Tổng cục Thuế hợp nhất sở hữu ý kiến yêu cầu của Cục Thuế: Công ty TNHH XNK Tây Nguyên tìm hàng hóa trong hoặc không tính địa bàn thức giấc Kon tum nhưng hàng hóa được vận chuyển, nhập kho tại thức giấc Kon tum trước lúc xuất bán, do đó được xác định là phát sinh doanh thu và thu nhập tại địa bàn tỉnh giấc Kon tum và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư tại thức giấc Kon tum.

 • Đối mang hoạt động 3:

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra, rà soát hoạt động tìm bán của Công ty TNHH XNK Tây Nguyên ví như không sở hữu căn cứ chứng minh doanh thu phát sinh tại địa bàn thức giấc Kon tum thì Tổng cục Thuế thống nhất có quan điểm yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Kon tum: Công ty TNHH XNK Tây Nguyên tậu hàng hóa, nhập kho, xuất bán diễn ra không tính địa bàn tỉnh giấc Kon tum (không thuộc địa địa bàn ưu đãi đầu tư) cần thu nhập từ hoạt động này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư tại tỉnh giấc Kon tum.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum mang trách nhiệm kiểm tra, xác định cụ thể những hóa đơn, chứng từ liên quan tới hoạt động thương nghiệp của Công ty TNHH XNK Tây Nguyên bảo đảm tính rõ ràng, sáng tỏ và phản ảnh đúng thực tiễn hoạt động thương nghiệp của Công ty.

Tổng cục Thuế thông tin Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.