Chuyển nhượng vốn tại nước ngoài có chính sách thuế gì?

 

Chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn tại nước ngoài

Công văn 866/TCT-CS năm 2020

v/v chính sách thuế đối có chuyển nhượng vốn tại nước bên cạnh do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục Thuế thị thành Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 161019/GUYOMARC ngày 16/10/2019 của Công ty TNHH GUYOMARC’H VCN và Công ty TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM (gọi tắt là GUYOMARC) về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại nước ngoài.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 của Quốc hội quy định:

“2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này buộc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: …

d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối sở hữu thu nhập chịu thuế nảy sinh tại Việt Nam.”

– Tại khoản một Điều một Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế quy định:

“3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các nhà hàng nước bên cạnh quy định tại các điểm c,d Khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập nhận được với xuất phát từ Việt Nam từ hoạt động chế tạo dịch vụ, cung ứng và cung cấp hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ko kể đang kinh doanh tại Việt Nam hoặc từ chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền tham dự những dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.”

– Tại tiết c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“c) Đối sở hữu tổ chức nước ko kể buôn bán tại Việt Nam hoặc với thu nhập tại Việt Nam mà đơn vị này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) với hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn sở hữu trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay đơn vị nước ngoài số thuế thu nhập nhà hàng buộc phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là công ty nước bên cạnh không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo luật pháp Việt Nam nơi những tổ chức nước không tính đầu tư vốn sở hữu trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập siêu thị nên nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Việc kê khai thuế; nộp thuế được thực hành theo quy định tại những văn bản quy bất hợp pháp luật về quản lý thuế.

”Căn cứ những quy định nêu trên, trường hợp Invivo Group chuyển nhượng lại hầu hết cổ phần của Invivo Group tại NEOVIA (tức là gián tiếp chuyển nhượng 100% cổ phần tại GUYOMARC’H VIET NAM và 70% GUYOMARC’H VCN) cho Tập đoàn Archer Daniels Midland (ADM) có phát sinh thu nhập thì khoản thu nhập nảy sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế TNDN tại Việt Nam tương ứng sở hữu giá trị cổ phần nảy sinh tại Việt Nam được chuyển nhượng theo quy định tại nội luật.

Trường hợp Công ty đề xuất coi xét vận dụng Hiệp định hạn chế đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp, Công ty nên nộp giấy tờ Thông báo miễn giảm thuế theo Hiệp định đến cơ thuế quan quản lý trực tiếp để cơ quan thuế sở hữu căn cứ xem xét; hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.