Chính sách ưu đãi thuế TNDN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế

 Công văn số 5895/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1280/CT-KK&KTT ngày 4/11/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, sau lúc báo cáo và xin quan điểm Lãnh đạo BTC, TCT với ý kiến như sau:

– Theo quy định tại Điều khoản một Điều 15 và khoản một Điều 16 NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức:

 • + Thuế suất 10% trong 15 năm,
 • + Miễn thuế 4 năm
 • + Giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

– Tại Phụ lục ban hành tất nhiên NĐ số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

+ Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Thị xã Hà Tiên, thành phố Rạch Giá thức giấc Kiên Giang thực dân địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.

Căn cứ quy định nêu trên và theo hồ sơ trình bày:

Trường hợp Khu vực cửa khẩu Hà Tiên chưa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định có mặt trên thị trường Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, do đó chưa sở hữu cơ sở để hướng dẫn thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu vực cửa khẩu Hà Tiên được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thu nhập của DN từ thực hành dự án đầu tư mới tại khu kinh tế được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng CP quy định tại khoản một Điều 15, khoản 1 Điều 16 NĐ số 218/2013/NĐ-CP.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết, yêu cầu Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương để hướng dẫn DN thực hiện theo quy định./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.