Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

 

Thong-tu-06-nam-2010-thue-TNDN

Công văn số: 91813/CT-TTHT

v/v  giảm thuế thu nhập siêu thị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH HNF
(Địa chỉ: Km 16+ 700 Đại lộ Thăng Long, Yên Sơn, Quốc Oai, TP Hà Nội)
MST: 0108725516

Cục Thuế TPHà Nội nhận được công văn 10102020 ngày 06/10/2020 của Công ty TNHH HNF (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội mang quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập siêu thị phải nộp của năm 2020 đối có doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp sự nghiệp và đơn vị khác.

– Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định yếu tố Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc Hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp của năm 2020 đối mang doanh nghiệp, hiệp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, quy định:

+ Tại Điều một quy định đối tượng áp dụng:

“Nghị định này vận dụng đối mang người nộp thuế thu nhập nhà hàng là tổ chức hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ sở hữu thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được ra đời theo quy định của luật pháp Việt Nam.

2. Tổ chức được ra đời theo Luật Hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được xây dựng thương hiệu theo quy định của luật pháp Việt Nam.

4. Tổ chức khác được có mặt trên thị trường theo quy định của pháp luật VN mang hoạt động sản xuất, kinh doanh mang thu nhập.”

+ Tại Điều 2 quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Giảm 30% số thuế thu nhập nhà hàng bắt buộc nộp của kỳ tính thuế thu nhập công ty năm 2020 đối với giả dụ công ty có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.
2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng ứng dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản một Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập công ty năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm mọi tiền bán hàng, tiền gia công, tiền sản xuất dịch vụ đề cập cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà công ty được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành.”
“3. Trường hợp nhà hàng dự định tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập công ty năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm bợ nộp hàng quý bằng 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp của quý.
4. Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, nếu tổng doanh thu năm 2020 của công ty không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hành kê khai giảm thuế thu nhập công ty của năm 2020 lúc quyết toán thuế thu nhập siêu thị theo quy định.
Số thuế thu nhập công ty được giảm của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 được tính trên mọi thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
…”

+ Tại Điều 3 quy định về việc kê khai, giảm thuế:

“1. Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập công ty được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế thu nhập siêu thị nên nộp trong kỳ tính thuế thu nhập siêu thị năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, siêu thị kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và những văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành tất nhiên Nghị định này.

2. Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, giả dụ siêu thị nộp thiếu so có số thuế buộc phải tạm thời nộp quý thì công ty nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và những văn bản chỉ dẫn thi hành. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế rộng rãi hơn so có số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập nhà hàng năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ quy định trên,Công ty thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ đồng thời mang tổng doanh thu năm 2020 ko quá 200 tỷ đồng thì Công ty được giảm 30% số thuế TNDN bắt buộc nộp của năm 2020.

Công ty căn cứ vào điều kiện được giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 để tự xác định số thuế được giảm lúc tạm bợ nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020 theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị mang thể tham khảo các văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng vận tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ mang Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 1 để được tương trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH HNF được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.