Thuế TNDN và những quy định về ưu đãi thuế

 

Công văn số 1966/CT-TTHT v/v ưu đãi thuế TNDN đối sở hữu hoạt động sản xuất phần mềm.

Kính gửi: Công ty cổ phần phần mềm TECHX
Địa chỉ: CoGo Coworking Space, Tầng 4 Tòa nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
MST: 0108372518

Các bài viết liên quan: https://kiemtoancalico.com/

Trả lời: Công văn số 01/CV/TECHX ghi ngày 18/10/2019, công văn bổ sung thông báo tài liệu số 002/CV-BSTL ngày 26/12/2019 của Công ty cổ phần phần mềm TECHX (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau:

 • Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thực hiện một số điều của Luật kỹ thuật thông tin về công nghiệp kỹ thuật thông tin.
 • Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn việc xác định hoạt động phân phối sản phẩm phần mềm.
 • Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và cứng điện tử.
 • Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập nhà hàng tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

+ Tại Khoản 3 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về dự án đầu tư mới

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và nảy sinh doanh thu của dự án đấy sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.- Dự án đần tư trong nước gắn có việc ra đời công ty mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập mang dự án siêu thị đang hoạt động (kể cả giả dụ dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và ko thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư mang điều kiện) mang Giấy chứng thực đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định bắt buộc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của luật pháp về đầu tư…”

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định:

“1. Sửa đổi, b sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) vận dụng đối với:

a) Thu nhập của siêu thị từ thực hành dự án đầu tư mới tại: địa bàn điu kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

b) Thu nhập của siêu thị thực từ hiện d án đầu tư mới thuộc những lĩnh vực: nghiên cứu kỹ thuật và phát triển công nghệ;… sản xuất sản phẩm phần mềm;… ”

+ Tại Điều 12 quy định:

“1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản một Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế nên nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của siêu thị từ thực hành dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi; bổ sung tại Khoản l Điều 11 Thông tư này)”.

2. Sửa đi, b sung Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Thời gian miễn thuế; giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tiếp từ năm thứ 1 nhà hàng với thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp công ty ko có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu; kể từ năm trước tiên mang doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế; giảm thuế được tính từ năm trang bị tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.”

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; hướng dẫn thủ tục thực hành ưu đãi thuế thu nhập siêu thị như sau:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế; mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế; giảm thuế; số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế có cơ quan thuế.

Cơ thuế quan khi kiểm tra; thanh tra đối với siêu thị phải kiểm tra những điều kiện được hưởng ưu đãi thuế; số thuế thu nhập nhà hàng được miễn thuế; giảm thuế; số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà siêu thị đáp ứng được. Trường hợp nhà hàng không đảm bảo những điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế thì cơ thuế quan xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

Căn cứ những quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp về nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật thì thu nhập từ hoạt động cung ứng sản phẩm phần mềm được áp dụng:

+ Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, nhắc từ năm đầu tiên sở hữu doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế;

+ Miễn thuế 04 năm đề cập từ năm thứ nhất nhà hàng có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế và giảm 50% số thuế cần nộp trong 09 năm tiếp theo. Trường hợp công ty không mang thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu; kể từ năm thứ 1 có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế; giảm thuế được tính từ năm thiết bị tư.

Về việc xác định hoạt động cung cấp sản phẩm phần mềm; đề nghị Công ty nghiên cứu Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ; Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014; Thông tư số 09/2013/TT–BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông để xác định hoạt động cung cấp sản phẩm phần mềm.

Trường hợp Công ty nảy sinh thu nhập từ hoạt động tậu bán phần mềm; dịch vụ phần mềm thì thu nhập từ hoạt động này ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối sở hữu hoạt động phân phối sản phẩm phần mềm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện; nếu mang vướng mắc đề nghị Công ty cửa hàng mang Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Thanh tra – đánh giá số 2) để được hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp để Cty CP phần mềm TECHX được biết và thực hiện.

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan:
Tìm kiếm bài viết bằng các từ khóa:

 • nộp thuế tndn tiểu mục nào
 • cách hạch toán thuế tndn
 • nộp thuế tndn vào tiểu mục nào
 • nộp thuế tndn ở đâu
 • thuế tndn là bao nhiêu
 • thời hạn nộp tiền thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn năm 2019 là bao nhiêu
 • cách tính thuế tndn tạm tính
 • cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế tndn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.